Skatt på tjänstepensionen i Portugal

Sverige är en skattebetalande nation. Alla betalar skatt, både människor och företag och så har det varit i en lång tid. Många pensionärer väljer att flytta utomlands av olika anledningar, och en av dom är för att slippa att betala skatt på tjänstepensionen. Är det då rimligt att dom ska slippa undan eller ska dom bidra med strå till stacken precis som alla andra gör?

Regeringen har legat i förhandlingar med Portugal för att täppa till det hål som dom anser är orimligt. Ca 3000 svenska pensionärer bor i Portugal och man kan kanske tycka att det kommer inte att göra så stor skillnad. Men Magdalena Andersson, socialdemokraterna, menar att det ska vara likt för alla. Det är väl en sak om man flyttar dit för det sköna klimatet sin skull, men flyttar man bara för att undvika skatt så kanske man ska se sig själv i spegeln en gång till och tänka till en extra gång. Portugal har varit ett skatteparadis för svenskarna i många år och med nya avtal kan det nu blir slut på det. Det finns nämligen ett kryphål i skatteavtalet mellan Portugal och Sverige. Tjänstepension från privata arbetsgivare behöver man inte betala skatt på om man flyttar till Portugal.

Men det ser ut som om att pensionärerna fortfarande kan bo kvar utan att betala skatt ett bra tag till. Förhandlingarna går nämligen trögt för Magdalena Andersson. I det senaste budgetförslaget från Portugals regering så är det inga förändringar. Det betyder att vi fortfarande kan flytta till Portugal och slippa betala skatt på tjänstepensionen. Det kan självklart bli förändringar med kommande budgetar och avtal men fram tills dess så får nog Andersson se sig själv som besegrad.

.