Medlemslån

Medlemslån är en typ av privatlån/blancolån som kan beviljas medlemmar i fackförbund. Medlemslånet är, tillsammans med inkomstförsäkringar av olika slag, fackförbundens huvudsakliga finansiella produkter. En del fackförbund kan också erbjuda medlemslån för bolån, vilket har blivit allt vanligare med tiden.

I jämförelse med ett privatlån/blancolån som man tecknar direkt hos en bank eller ett kreditinstitut finns en rad fördelar med ett medlemslån via ett fackförbund. Den största fördelen handlar om att räntan för lånet blir lägre med ett medlemslån. En annan större fördel är att de villkor som måste uppfyllas för att komma ifråga för ett lån normalt är lite mer generösa.

Fackförbund och medlemslån

De flesta fackförbund erbjuder sina medlemmar möjligheten att ta medlemslån. Det är emellertid inte fackförbunden själva som står för själva långivningen, utan det är alltid en bank eller ett kreditinstitut som är avtalspart.

Med sina många medlemmar har fackförbunden en utmärkt förhandlingssituation jämfört med banker och kreditinstitut. Facken använder sin styrka för att förhandla fram bästa möjliga villkor för sina medlemmar vilket är den största anledningen till att ett medlemslån i princip alltid är mer fördelaktigt än ett genomsnittligt privatlån som man tecknar på egen hand.

Förutsättningar för att kunna teckna medlemslån

Villkoren för ett medlemslån kan generellt sägas vara lite mer generösa än villkoren för ett vanligt privatlån, men det betyder inte automatiskt att det är fritt fram för alla att låna.

För att kunna ta ett medlemslån krävs att låntagaren är myndig, att han eller hon har en tillräckligt god ekonomi (sedvanlig kreditkontroll görs) och att han eller hon inte har några betalningsanmärkningar. I tillägg måste låntagaren ha varit medlem i fackförbundet under en viss tid. Exakt hur länge kan emellertid skilja sig mellan olika fack.

Så här mycket kan du låna med ett medlemslån

För ett medlemslån av typen privatlån, det vill säga lån utan reell säkerhet, gäller normalt att du kan låna mellan 20 000 kr och 300 000 kr. Det är ytterst få fackförbund som erbjuder lägre lånebelopp än 20 000 kr, medan det finns ett par fack som låter dig låna upp emot 350 000 kr (givetvis förutsatt att du har ekonomin för det). För bolåneerbjudanden i fackets regi är det de allmänna reglerna för bolån, inklusive bolånetaket, som gäller. I regel får du i alla fall en grundläggande ränterabatt om du tar ett bolån som medlem i ett fackförbund.

Mot bakgrund av det ovanstående gäller givetvis att fackförbundet du är medlem i har en samarbetsbank. Du kan inte hävda din rätt till rabatter och förmåner hos banker som inte är kopplade till ditt fackförbund. Flera fackförbund kan vara kopplade till samma bank men flera banker kan inte var kopplade till samma fackförbund.

Fem fördelar med medlemslån jämfört med vanliga privatlån

Det finns ett antal skillnader mellan medlemslån via fackförbund och traditionella privatlån. Här är de fem viktigaste:

  1. Räntan blir normalt lägre för ett medlemslån – I och med att fackförbundet har ett stort inflytande på bankerna, tack vare det stora antalet medlemmar, så har de ofta möjlighet att förhandla sig till fördelaktiga lånevillkor.
  2. Villkoren för ett medlemslån är ofta lite mer generösa – Det är inte bara räntan i sig som kan bli lägre för ett medlemslån. Även andra villkor som lånebelopp och löptid kan vara än mer fördelaktigt genom ett medlemslån jämfört med ett vanligt lån.
  3. Uppläggningsavgiften slopas i regel för medlemslån – Du slipper onödiga kringkostnader som till exempel uppläggningsavgift. På så sätt kan du spara hundratals, till och med tusentals kronor.
  4. För medlemslån ingår ofta någon slags låneförsäkring som träder i kraft vid exempelvis arbetslöshet – Blir du arbetslös kan det vara svårt att betala av på ett lån. Tack vare medlemslånets låneförsäkring så behöver du inte oroa dig över detta om oturen är framme.
  5. Det är vanligare med möjlighet till betalningsfri månad för medlemslån – Under vissa tider på året är utgifterna lite högre än vanligt, som under julen till exempel. Genom en betalningsfri månad kan du göra situationen lite lättare. Detta får du tillgång till genom måna av medlemslånen.

Sammanfattning medlemslån

Medlemslån erbjuds av fackförbund, men det är en bank eller ett kreditinstitut som är den faktiska långivaren. Fackförbundens styrka gör att de kan förhandla fram bra villkor. Tack vare det stora antalet medlemmar har fackförbunden ett stort inflytande över bankerna och kan få fram väldigt förmånliga villkor. Vidare så är medlemslån normalt av typen privatlån, men det finns också medlemslån i form av bolån vilket kan vara otroligt fördelaktigt i det långa loppet.

.