Svenskarnas konsumtionslån allt större

Svenskars konsumtion ligger över genomsnittet, jämfört med hur det ser ut i andra länder i EU. Faktum är att svenskarnas kostnader för konsumtion ligger hela 8% högre än EU-snittet – men trots detta är vi ändå inte värst i varken Unionen eller i Europa. Sverige återfanns först på en tolfte plats på denna lista – bräckta av bland annat Tyskland, Luxemburg, Norge och Schweiz.

Läs mer: SMS-lån som alternativ till privatlån

man by computer

Svenska konsumtionslån utgör allt större andel av totala lånen

Ett tydligt tecken på att svenskarnas konsumtion ökat under en längre tid är att konsumtionslånen i de svenska hushållen idag står för en femtedel av de totala lånen. Även om konsumtionslånen ”endast” står för 20 procent av de svenska hushållens samlade krediter, utgör dessa lån ändå så mycket som halva den månatliga kostnaden för hushållens låneavbetalningar.

Detta beror på flera olika faktorer. Framförallt så handlar det om att konsumtionslånen har högre räntor än vad ett klassiskt bolån har. Ofta är ränteskillnaden dessutom riktigt stor – ett bolån har som regel en ränta som ligger på någon till några få procent, medan ett konsumtionslån utan problem kan ha räntor som sträcker sig upp emot 15-20 procent. Naturligtvis finns det konsumtionslån som har både lägre, såväl som högre räntesatser, men gemensamt för dem alla brukar vara att de med god marginal överstiger bolånens räntor.

En annan anledning till att konsumtionslånen utgör en så pass stor del av månadskostnaderna är att dessa i stort sett alltid kommer med en mycket kortare återbetalningstid än vad bolånen har. En kortare löptid innebär också högre amorteringar varje månad – därmed är det inga konstigheter alls att den månatliga kostnaden för ett konsumtionslån ofta ligger på samma nivå som månadskostnaden för ett bolån.

Samla lån för att sänka kostnaden

Om du har flera olika konsumtionslån eller krediter som du betalar på varje månad, kan det många gånger löna sig att samla dessa till ett enda stort lån. Detta beror på att de flesta lån och krediter kommer med månatliga aviseringskostnader. Om du har flera krediter som ska betalas varje månad, kan kostnaden bara för aviseringsavgifterna snabbt dra iväg. Att få ned dessa till en enda kommer därmed minska de månatliga utgifterna redan där – och många gånger finns också chans att få ned kostnaderna för räntor genom att ta ett större lån.

.