Risker med lån

Risker

När du tar ett lån ingår du ett kreditavtal med en långivare – Ett finansiellt institut såsom en bank eller ett kreditbolag. Avtalet ger dig en del rättigheter, till exempel vid långivarens överlåtande av fordran till annan part, men avtalet innehåller framför allt skyldigheter för dig.

Den främsta skyldigheten är självklart att betala tillbaka lånesumman inom specifika tidsramar. Häri ligger den största risken med lån. Om du inte kan betala i tid eller inte kan betala över huvud taget kan en mängd problem uppstå.

En annan risk med lån som man inte tänker på så ofta har att göra med att ett lån gör att ditt ekonomiska handlingsutrymme i framtiden blir mer begränsat. Det beror på att den totala kostnaden för lånet överstiger den summa du faktiskt får i handen.

I det här inlägget kommer vi att gå igenom de vanligaste, men också de största, riskerna med att ta ett lån. Genom att du snabbt får vetskap om dessa hoppas vi att du kan agera så proaktivt som möjligt för att du inte ska hamna i en prekär ekonomisk situation.

Svårt att betala i tid

Om du inte kan betala i tid drabbas du ganska snabbt av en eller flera extra kostnader. Först tillkommer i regel en påminnelseavgift. Dessutom börjar inte sällan så kallad dröjsmålsränta att löpa. Bara genom att missa någon vecka riskerar du alltså att fördyra lånet. Om det går ännu längre tid efter förfallodatum får du betala inkassoavgift.

Det sistnämnda sker om du underlåter att betala såväl den initiala fakturan eller räkningen samt om du inte betalar påminnelseavgiften till den ursprungliga fordringsägaren. Ditt ärende skickas då vidare till inkasso. Inkassoföretag är privata företag, även om många kan tro att de har statlig inblandning.

Dessa företag bedriver sin verksamhet genom att samla in försenade betalningar från gäldenärer, till en viss avgift. Har din räkning hamnat hos inkasso gör du bäst i att reglera skulden, alltså betala räkningen, så fort som möjligt.

Oförmögen till att betala överhuvudtaget

Om det förhåller sig så att du inte kan betala tillbaka på skulden över huvud taget kan du snabbt hamna i en högst allvarlig situation. Förutom att påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassoavgifter läggs på din skuld riskerar du att ditt ärende tas hela vägen till Kronofogden – och då blir det problematiskt.

Först och främst kan du räkna med att få en betalningsanmärkning. Sedan kan det bli fråga om utmätning av egendom eller lön. Vad en utmätning innebär är att Kronofogden gör en värdering av dina tillgångar, samt ser till hur höga dina inkomster är och konfiskerar sedan det som krävs för att reglera skulden eller skulderna. Se till att inte hamna hos Kronofogden!

Begränsad ekonomi i framtiden

Det låter kanske lite paradoxalt att din ekonomi i framtiden faktiskt försämras när du tar ett lån. När du lånar får du ju ett omedelbart tillskott till kassan.

Den ränta som alltid löper på ett lån urholkar emellertid din framtida inkomst och samtidigt innebär inflationen att du betalar mer och mer för dina lånade pengar. Det sistnämnda gäller generellt; i dagens ekonomi med en mycket låg, om inte negativ, allmän prisökning, är inflationen i princip inget problem.

Hur stor påverkan lånet har på din framtida ekonomi avgörs av tre saker, nämligen lånebeloppet, räntesatsen och låneperioden.

Utöver de rent ekonomiska aspekterna av låntagande så påverkar även varje lån du tar din kreditvärdighet. Har du skickat flera låneansökningar som inte uteslutande har fått positivt utfall så påverkas din kreditvärdighet negativt. Får du en försämrad kreditvärdighet kan detta på sikt ge flera olika konsekvenser, beroende på hur illa ställt det är.

Din kreditvärdighet spelar en stor roll när du, för det första, ska söka lån, men även i andra situationer som att till exempel teckna ett mobilabonnemang eller hyra en lägenhet.

Tänk på detta innan du tar ett lån

Det behöver inte alls vara riskabelt att ta ett lån, bara du har torrt på fötterna vad gäller ditt faktiska lånebehov och din förmåga att betala tillbaka lånet. Här är en checklista du kan använda dig av om du funderar på att ta ett lån.

  • Behöver du verkligen låna?
  • Exakt hur mycket pengar behöver du?
  • Vad blir månadskostnaden för lånet? Jämför alltid kostnaden för olika lån för att hitta det billigaste alternativet. Det finns många webbsidor såsom Låna10000.nu som kan hjälpa dig med detta.
  • Har du tillräckligt god kreditvärdighet för att bli beviljad lånet?
  • Har du tillräckligt god ekonomi för att betala månadskostnaden?
  • Finns möjlighet att få ner den totala lånekostnaden genom att välja kortare låneperiod?

.