Kvalitetsindex har utsett Sveriges bästa banker 2020

Svenskt kvalitetsindex undersöker hur nöjda kunderna är inom olika branscher. Varje år släpper de sedan en rapport med resultaten – och nu har turen kommit till de svenska bankerna. I rapporten får vi veta hur nöjda kunderna är rent generellt med sin bank och hur de olika enskilda bankerna ligger till. Vilken bank har egentligen de nöjdaste kunderna? Det ska vi ta reda på nu. Häng med!

Nyligen släppte Svenskt kvalitetsindex sin nya rapport angående kundnöjdheten hos de svenska bankerna. Här hittar man data kring hur nöjda användarna generellt är med sina banker. Du som exempelvis går i tankar om att byta bank kan utifrån detta få en uppfattning om vilken som är bäst, utifrån hur övriga bankers användare betygsatt dem.

Kundnöjdheten mäts på en skala från 1 till 100. Generellt brukar de banker som landar under 60 i kundnöjdhet ha svårt att motivera sina kunder att stanna kvar. Samtidigt pekar en samlad poäng över 75 på att det finns en synnerligen god relation mellan bank och kund.

I årets rapport är det endast Nordea som hamnat under 60-strecket, med en kundnöjdhet på 57,2. Swedbank har dock tagit sig över gränsen med nöd och näppe, och landar på 60,4 poäng.

Årets vinnare är Sparbankerna med 73,2 poäng, följda av Länsförsäkringar bank med 71,1 poäng. Det var med andra ord inte någon bank som tog sig över 75-strecket.

Den totala kundnöjdheten upp något från föregående år

Hur den genomsnittliga kundnöjdheten ser ut om man räknar ihop totalen för alla banker varierar från år till år. De senaste åren har kundnöjdheten varit kraftigt försämrad, även om den från 2018 börjat gå på rätt håll igen. Förra året låg den på 65,7 poäng och i år på 66,2 – en bra bit under 75.

En aktörer som sett en stor förbättring i kundnöjdheten sedan föregående år är Danske Bank. Detta tros hänga ihop med att de satsat på god kontakt och uppföljning med sina kunder

När det gäller listans förlorare – Nordea och Swedbank – har betygen varit väldigt varierande beroende på vilken typ av kund som svarat. De kunder som varken har bolån eller sparande hos aktörerna har gett sämre betyg än övriga. För dem saknas det en personlig relation till banken.

Tidigare år har kunderna överlag varit något skeptiska mot att en stor del av bankernas tjänster blivit digitaliserade. I och med coronapandemin verkar detta synsätt ha ändrats. Nu uppskattas det istället av kunderna eftersom de då kan sköta i stort sett alla viktiga ärenden hemifrån.

.