Företagslån

Foretagslan direktfinans

Ett företag kan, precis som en privatperson, ha behov att låna pengar. Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner, har företag emellertid flera vägar att gå för att få in nytt kapital.

Noterade bolag kan ta in pengar genom bland annat aktieägartillskott, utfärdande av obligationer samt nyemissioner/fondemissioner. Dessutom finns givetvis möjligheten att på mer ”vanligt” sätt ta ett lån eller ansöka om kredit i en bank. För onoterade bolag är möjligheterna till mer avancerade upplägg lite sämre och i praktiken återstår egentligen bara alternativen aktieägartillskott och företagslån.

Företagslån – så fungerar det

Företagslån kan sägas vara ett samlingsnamn för lån utan säkerhet samt kontokrediter som är särskilt anpassade för företag.

Ett renodlat företagslån fungerar på exakt samma sätt som ett privatlån som kan tecknas av privatpersoner. Företaget behöver inte ställa någon reell säkerhet men det krävs normalt ägarborgen och en företagsinteckning. Räntan sätts individuellt utifrån en sedvanlig kreditkontroll och är alltid rörlig.

Lägsta respektive högsta lånebelopp är i regel 30 000 kr respektive 300 000 kr och återbetalningstiden kan vara upp till 60 månader.

Kontokredit, eller checkkredit med ett annat namn, är en lösning som är utmärkt för företag som ofta har ett större kapital bundet i fordringar mot kund och/eller har ett större behov av likviditet vid tillfällen av snabb tillväxt. Med kontokrediten har företaget alltid tillgång till kontanter även om det skulle saknas kontanta medel på kontot. En stor fördel med kontokrediten är att skulden normalt regleras löpande genom kundinbetalningar.

Ansökningsprocessen för företagslån

Det är en ganska enkel sak att ansöka om företagslån, oavsett det gäller ett traditionellt företagslån eller en kontokredit. Det går emellertid sällan att ansöka direkt på nätet, utan det krävs ett fysiskt möte på ett bankkontor. Det gäller också att ordna med ägarborgen och företagsinteckning för att lånet/krediten ska kunna beviljas.

Alternativ till företagslån

Hos en del banker och kreditinstitut finns möjligheten att kombinera företagslån med en kontokredit. På så sätt kan företaget få en mer flexibel finansiering. Företaget får helt enkelt en större utbetalning i rena kontanter och kan sedan komplettera finansieringen med kontokrediten vid behov. Det här alternativet kallas för företagskredit.

Företagskredit

Företagskrediten kan som sagt jämföras med den relativt nya produkten kreditkonto som finns för privatpersoner. Det här alternativet tillåter företaget att själv avgöra när det krävs extra finansiering samt hur mycket extra ekonomiska medel som krävs. Krediten ligger nämligen vilande, men alltid tillgänglig, för dig som företagare att utnyttja när så behövs.

Precis som kreditkonto för privatpersoner så betalar företaget bara för så mycket av krediten som faktiskt används. Detta är en stor fördel jämfört med ett lån i och med att lånet alltid avser ett visst belopp. Risken att man antingen lånar för mycket eller för lite är därmed väldigt stor. Detta undviker man alltså med lätthet genom en företagskredit.

Vidare ger denna typ av finansiering en möjlighet för företag att vara lite mer dynamiska och risktagande i sin affärsverksamhet på så sätt att man som företagare har vetskapen om att man har extra likvida medel tillgodo. Övertrasserar man det vanliga kontot aktiveras istället utrymmet som finns på företagskrediten utan att du som företagare behöver agera.

Det finns således inga långa ledtider avseende företagslånet. Företaget har tillgång till pengarna när helst behovet faller på, vilket är väldigt fördelaktigt. Företagskrediten är alltså ett ypperligt tillval utöver företagslån och kan ses som ett mer flexibelt alternativ.

Investeringslån

Ett annat alternativt sätt att finansiera verksamheten på är genom så kallade investeringslån. Namnet avslöjar snabbt produktens funktion. Ett investeringslån kan tas om företaget står inför en stor investering för vilken de likvida medlen inte räcker till. I ett sådant fall finns möjligheten för företaget att belåna sin verksamhet.

Att belåna sin verksamhet innebär att företaget pantsätter en del av sin verksamhet i form av en säkerhet för att på så sätt få lånet. Detta kan exempelvis jämföras med processen vid ett bolån. När en privatperson tar ett bolån så tar långivaren den köpta bostaden som säkerhet.

Säkerheten fyller den funktionen att långivaren kan överta den angivna egendomen i det fallet att låntagaren inte har möjlighet att reglera sin skuld, alltså att betala tillbaka lånet. Genom att erbjuda en säkerhet finns det allt som oftast större möjligheter till att kunna ta ett högt lån till en förhållandevis låg ränta.

.