Kontokredit för företag – flexibel finansiering

Kontokredit är en finansieringslösning som ger företag med ett större likviditetsbehov en flexibilitet i den löpande verksamheten. Kontokrediten finns ständigt tillgänglig men företaget betalar bara ränta när krediten utnyttjas.

Så här fungerar kontokredit

En kontokredit är, precis som benämningen skvallrar om, kopplad till ett transaktionskonto. Det innebär en stor fördel vad gäller till exempel återbetalning av krediten (se mer om det nedan). Om det finns ett tillgängligt saldo på transaktionskontot debiteras detta saldo först. Först när saldot är noll kronor kan krediten tas i anspråk. När krediten används blir saldot negativt och det är då kreditränta börjar löpa.

Hur regleringen av den utnyttjade krediten går till, det vill säga hur företaget betalar skulden, är en mycket smart historia. Det är nämligen så att krediten automatiskt regleras när pengar flyter in på kontot, till exempel genom att kunder betalar fakturor.

Att ansöka om kontokredit

Att ansöka om kontokredit är ingen särskilt komplicerad process. Egentligen är det inte knepigare än vad det är att ansöka om ett traditionellt företagslån. Det är samma villkor som gäller när det handlar om att ställa ägarborgen och skapa företagsinteckningar, och kreditgivaren har givetvis en skyldighet att göra en sedvanlig kreditkontroll.

Factoring för ännu mer flexibilitet

Kontokredit är en bra lösning för företag som ofta har större summor uppbundna i kundfakturor. Ett komplement till en kontokredit är factoring. Factoring, som är ett något diffust begrepp, kan handla om antingen fakturabelåning eller fakturaköp. Genom fakturabelåning pantförskriver företaget alla utestående fordringar som säkerhet till banken och får finansiering till 80%. Med fakturaköp säljer företaget helt enkelt fakturorna till banken och får betalt till fullo efter avdrag för factoringavgift.

.