Skatteverket på jakt efter ID-fuskare

Sverige går miste om närmare 70 miljarder i skatteintäkter varje år på grund av odeklarerat arbete, eller ”svartjobb” som de flesta känner det som. 70 miljarder kronor motsvarar exempelvis statens utgifter för utbildning och universitetsforskning, därmed inte konstigt att Skatteverket jobbar hårt för att sätta dit fuskarna. Det finns uppenbarligen många sätt att skattefuska på och i år satsar Skatteverket extra mycket på att jaga personer och företag som fuskar med identitetshandlingar. ID-fusk kan till exempel vara när företag använder falska identiteter för att söka och få olika slags lönestöd från Arbetsförmedlingen, såsom nystartsjobb, men att arbetet i verkligheten utförs svart av papperslösa.

Praktiskt kan det gå till så att företaget använder sig av så kallade samordningsnummer, ett nummer som fungerar som identitet för nyanlända för att de under asylprocessen ska kunna jobba, ta körkort och så vidare. Skatteverket menar att samordningsnummer tidigare har delats ut alldeles för enkelt, vilket nu visar sig i form av ett utbrett fusk. Den som har velat fuska har kunnat komma åt flera samordningsnummer utan att personerna på de inskickade – falska – identiteterna ens har varit i landet.

Skatteverkets bedömning är att 75 procent av samordningsnumren i Sverige har delats ut till människor som inte har rätt att jobba i landet. Men nu ska det alltså bli ändring i rutinerna och fler granskningar.

.