Risker med lån

RiskerNär du tar ett lån ingår du ett kreditavtal med en långivare – Ett finansiellt institut såsom en bank eller ett kreditbolag. Avtalet ger dig en del rättigheter, till exempel vid långivarens överlåtande av fordran till annan part, men avtalet innehåller framför allt skyldigheter för dig. Den främsta skyldigheten är självklart att betala tillbaka lånesumman inom specifika tidsramar. Häri ligger den största risken med lån. Om du inte kan betala i tid eller inte kan betala över huvud taget kan en mängd problem uppstå.

En annan risk med lån som man inte tänker på så ofta har att göra med att ett lån gör att ditt ekonomiska handlingsutrymme i framtiden blir mer begränsat. Det beror på att den totala kostnaden för lånet överstiger den summa du faktiskt får i handen.

Risk: Du kan inte betala i tid

Om du inte kan betala i tid drabbas du ganska snabbt av en eller flera extra kostnader. Först tillkommer i regel en påminnelseavgift. Dessutom börjar inte sällan så kallad dröjsmålsränta att löpa. Bara genom att missa någon vecka riskerar du alltså att fördyra lånet. Om det går ännu längre tid efter förfallodatum får du betala inkassoavgift.

Risk: Du kan inte betala alls

Om det förhåller sig så att du inte kan betala tillbaka på skulden över huvud taget kan du snabbt hamna i en prekär situation. Förutom att påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassoavgifter läggs på din skuld riskerar du att ditt ärende tas hela vägen till Kronofogden och då blir det problematiskt. Först och främst kan du räkna med att få en betalningsanmärkning. Sedan kan det bli fråga om utmätning av egendom eller lön. Se till att inte hamna hos Kronofogden!

Risk: Du får ett sämre ekonomiskt utrymme

Det låter kanske lite paradoxalt att din ekonomi i framtiden faktiskt försämras när du tar ett lån. När du lånar får du ju ett omedelbart tillskott till kassan.

Den ränta som alltid löper på ett lån urholkar emellertid din framtida inkomst och samtidigt innebär inflationen att du betalar mer och mer för dina lånade pengar. Det sistnämnda gäller generellt; i dagens ekonomi med en mycket låg, om inte negativ, allmän prisökning, är inflationen i princip inget problem.

Hur stor påverkan lånet har på din framtida ekonomi avgörs av tre saker, nämligen lånebeloppet, räntesatsen och låneperioden.

Checklista: innan du tar ett lån

Det behöver inte alls vara riskabelt att ta ett lån, bara du har torrt på fötterna vad gäller ditt faktiska lånebehov och din förmåga att betala tillbaka lånet. Här är en checklista du kan använda dig av om du funderar på att ta ett lån.

Behöver du verkligen låna?
Exakt hur mycket pengar behöver du?
Vad blir månadskostnaden för lånet? Jämför alltid kostnaden för olika lån för att hitta det billigaste alternativet. Det finns många webbsidor såsom Låna10000.nu som kan hjälpa dig med detta.
Har du tillräckligt god ekonomi för att betala månadskostnaden?
Finns möjlighet att få ner den totala lånekostnaden genom att välja kortare låneperiod?

Comments are closed.