Företagslån

Foretagslan direktfinansEtt företag kan, precis som en privatperson, ha behov att låna pengar. Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner, har företag emellertid flera vägar att gå för att få in friskt kapital.

Noterade bolag kan ta in pengar genom bland annat aktieägartillskott, utfärdande av obligationer samt nyemissioner/fondemissioner. Dessutom finns givetvis möjligheten att på mer ”vanligt” sätt ta ett lån eller ansöka om kredit i en bank. För onoterade bolag är möjligheterna till mer avancerade upplägg lite sämre och i praktiken återstår egentligen bara alternativen aktieägartillskott och företagslån.

Så här fungerar företagslån

Företagslån kan sägas vara ett samlingsnamn för lån utan säkerhet samt kontokrediter som är särskilt anpassade för företag.

Ett renodlat företagslån fungerar på exakt samma sätt som ett privatlån som kan tecknas av privatpersoner. Företaget behöver inte ställa någon reell säkerhet men det krävs normalt ägarborgen och en företagsinteckning. Räntan sätts individuellt utifrån en sedvanlig kreditkontroll och är alltid rörlig.

Lägsta respektive högsta lånebelopp är i regel 30 000 kr respektive 300 000 kr och återbetalningstiden kan vara upp till 60 månader.

Kontokredit, eller checkkredit med ett annat namn, är en lösning som är utmärkt för företag som ofta har ett större kapital bundet i fordringar mot kund och/eller har ett större behov av likviditet vid tillfällen av snabb tillväxt. Med kontokrediten har företaget alltid tillgång till kontanter även om det skulle saknas kontanta medel på kontot. En stor fördel med kontokrediten är att skulden normalt regleras löpande genom kundinbetalningar.

Hos en del banker och kreditinstitut finns möjligheten att kombinera företagslån med en kontokredit. På så sätt kan företaget få en mer flexibel finansiering. Företaget får helt enkelt en större utbetalning i rena kontanter och kan sedan komplettera finansieringen med kontokrediten vid behov.

Så här ansöker man om företagslån

Det är en ganska enkel sak att ansöka om företagslån, oavsett det gäller ett traditionellt företagslån eller en kontokredit. Det går emellertid sällan att ansöka direkt på nätet, utan det krävs ett fysiskt möte på ett bankkontor. Det gäller också att ordna med ägarborgen och företagsinteckning för att lånet/krediten ska kunna beviljas.

Comments are closed.